Bodil Malmsten död

06.02.2016 11:58

Läste hennes sista (?) kvitter från 17/1:

 

Gå inte bakom mig, jag kanske inte leder. Gå inte framför mig, jag kanske inte följer. Bara gå bredvid mig och var min vän. Albert Camus

Har alltid haft svårt för BM. Kan inte just nu säga varför. Men när hon nu plötsligt är död märker jag att jag har förhållit mig till henne under lång tid. Nu vill jag plötsligt läsa henne